Tratamentul fiscal si contabil al operatiunilor cu criptoactive ¬ putine certitudini, multe necunoscute
8/8149
calendar_month 18 Aug 2022, 10:51
Material de opinie de Angela Borza, Manager, Taxe Directe, si Monica Zipis, Consultant Senior, Taxe Indirecte, Deloitte Romania
Operatiunile cu criptoactive sunt tot mai des utilizate în statele membre ale Uniunii Europene (UE), motiv pentru care autoritatile lucreaza la elaborarea unor reglementari care sa stabileasca tratamentul fiscal si contabil al tranzactiilor care implica astfel de active. Recent, Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu pe un proiect de lege care prevede ca transferurile de criptoactive pot fi urmarite, iar tranzactiile considerate suspecte, blocate. În plus, la nivelul UE exista o propunere de regulament privind pietele de active de acest gen. Dar, pana la definitivarea cadrului legal, utilizatorii de criptoactive se pot ghida dupa un set de recomandari si principii care, în anumite situatii, au putere de lege.
În prezent, operatiunile de acest gen nu sunt monitorizate din punct de vedere fiscal si contabil, dar jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si îndrumarile aplicabile la nivelul Uniunii Europene („Working Papers” ale Comitetului de TVA din cadrul Comisiei Europene) contin o serie de clarificari cu privire la tratamentul de TVA al anumitor tipuri de operatiuni ce vizeaza criptoactivele.
Hotararile CJUE sunt direct aplicabile statelor membre ale UE, inclusiv în domeniul TVA, si au drept scop completarea cadrului legal stabilit de Directiva Europeana de TVA. De asemenea, desi acestea nu au putere de lege, recomandarile Comitetului de TVA au rolul de a promova aplicarea uniforma a prevederilor Directivei TVA.
Regimul de TVA aplicabil, clarificat partial
Una dintre hotararile curtii cu impact în aceasta zona este cea emisa în cauza C-264/14 Skatteverket împotriva David Hedqvist -, prin care a fost concluzionat faptul ca moneda virtuala Bitcoin este un mijloc de plata direct între operatorii care o accepta. Mai mult, institutia a stabilit faptul ca tranzactiile cu criptomonede reprezinta operatiuni financiare, iar intermedierea în vanzarea/cumpararea de Bitcoin reprezinta o prestare de servicii scutita de TVA.
Cu toate acestea, desi hotararea clarifica faptul ca schimbul/vanzarea de Bitcoin reprezinta operatiuni scutite de TVA, raman multe semne de întrebare cu privire la numeroasele activitati ce se desprind din operatiunile cu criptoactive, tinand cont de faptul ca termenii folositi pentru a desemna scutirile de TVA, conform Directivei de TVA, sunt de stricta interpretare si nu se refera în mod explicit la astfel de operatiuni.
Un alt document care aduce clarificari în acest domeniu este emis de Comitetul de TVA si stabileste ca diferite tipuri de operatiuni (de exemplu, minare, forjare, depozitare, transfer de criptoactive) nu intra în sfera de aplicare a TVA, sunt taxabile sau sunt scutite de TVA, fara drept de deducere, de la caz la caz.
În consecinta, natura fiecarei operatiuni, precum si tratamentul de TVA aplicabil, trebuie analizate în functie de împrejurari, luand în considerare toate aspectele pe care le implica.
Asteptari cu privire la armonizarea tratamentului de TVA la nivelul UE
Dincolo de tranzactiile cu monede virtuale, precum Bitcoin, pentru care se contureaza o înclinatie spre scutirea de TVA a serviciilor legate de acestea, pentru alte tipuri de active (token-uri nefungibile - NFT), tratamentul de TVA ramane incert, un subiect înca neclarificat de legislatia comunitara în domeniu. În absenta unor prevederi generale la nivelul UE, mai multe state membre au legiferat în mod diferit tratamentul de TVA aferent anumitor operatiuni ce vizeaza criptoactivele (de exemplu, Germania, Danemarca, Bulgaria).
Asadar, tratamentul de TVA aplicabil în astfel de cazuri ramane o necunoscuta, atat pentru contribuabili, care aplica arbitrar principiile de TVA, cat si pentru echipele de inspectie fiscala, avand în vedere interpretarea diferita a aspectelor de acest gen în statele UE. Ramane de vazut care va fi modalitatea prin care tratamentul de TVA al acestor operatiuni va fi armonizat la nivelul UE si care va fi pozitia Romaniei în acest sens.
Reflectarea tranzactiilor în contabilitate, înca neclara
Din perspectiva contabila, nu exista un cadru legislativ specific în ceea ce priveste reflectarea acestor tranzactii în contabilitatea persoanelor juridice, astfel ca tratamentul contabil trebuie analizat de la caz la caz, dupa felul tranzactiei: criptoactive rezultate în urma activitatii de „minare”, emiterea de criptoactive în cadrul unor oferte initiale, publice sau private, schimbul criptoactivelor cu alte tipuri de active etc.
În Romania, exista un set de propuneri privind înregistrarea în contabilitate a unei categorii particulare de criptoactive (criptomonedele), elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), în conformitate cu reglementarile contabile în vigoare. De asemenea, exista si un punct de vedere din partea Comitetului pentru interpretarea standardelor internationale de raportare financiara – corpul de experti care emite interpretari ale Standardelor Internationale de Raportare Financiara – privind reflectarea în contabilitate a criptoactivelor de natura criptomonedelor si a activitatilor de minare si forjare.
Astfel, pare ca se contureaza natura acestui tip de active, care, în principiu, functioneaza similar unor stocuri (active circulante). Totusi, încadrarea criptoactivelor trebuie sa aiba în vedere si modul în care cel care le detine intentioneaza sa le utilizeze, motiv pentru care analiza trebuie efectuata de la caz la caz. De exemplu, exista situatii în care criptoactivele sunt detinute pe termen lung – eventual indisponibilizate în vederea obtinerii calitatii de nod validator, iar conditiile de recunoastere drept stocuri ar putea sa nu fie îndeplinite.
Un alt element important îl constituie valoarea la care aceste criptoactive sunt reflectate în bilant, dat fiind ca acestea sunt extrem de volatile, iar valoarea lor poate sa difere semnificativ de la un exercitiu financiar la altul. Desigur, modalitatea de reflectare în contabilitate este importanta si pentru stabilirea corecta a pozitiei fiscale a entitatii care emite si/sau primeste astfel de criptoactive.
În concluzie, entitatile care utilizeaza astfel de active în diverse operatiuni trebuie sa urmareasca cu interes cadrul legislativ, care ar trebui sa aduca mai multa claritate în sensul definirii conceptelor, termenilor si operatiunilor implicate, concepte pe care se poate apoi stabili un tratament contabil si fiscal corect.