Dronele cu camera foto au fost interzise de Ministerul Transporturilor

de Redactia Hit | 24 ianuarie 2014

Ministerul Transporturilor a publicat, in data de 21 ianuarie, in Monitorul Oficial nr 50 (partea I), un ordin prin care este interzisa utilizarea dronelor dotate cu camere foto/video, indiferent de dimensiunile acestora.

Informatia a fost publicata in premiera pe blogul razvanbb.ro

Este evident ca elaborarea unor reglementari pentru aceste aparate era necesara, mai ales pentru prevenirea unor accidente. Vorbim insa despre dronele de mii de euro, de dimensiuni mari. Din pacate, se pare ca Ministerul Transporturilor urmareste mai mult interzicerea fotografierii si filmarii din aer, iar acest lucru se traduce prin Ordinul care pune in aceeasi "oala" toate aparatele de acest tip.

Decizia Ministerului i-a luat prin surprindere pe majoritatea celor care ofera servicii foto video bazate pe drone. Trebuie spus ca momentan Ordinul nu are si norme de aplicare. Acest lucru insemna ca legea exista, insa nu poate fi aplicata din moment ce nu sunt prevazute sanctiuni pentru incalcarea ei. Teoretic, dupa intrarea in vigoare a legii, romanii vor putea folosi doar in spatii deschise, fara constructii cu destinatia de locuinta, drone fara camere foto/video si care au o greutate de sub un kg. Pentru celelalte categorii de astfel de aparate, utilizatorii trebuie sa treaca prin bine cunoscuta birocratie (omologare, asigurari etc.).

Va prezentam integral Ordinul nr. 8/2014

"Ministerul Transporturilor Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea conditiilor de operare în spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord

    În vigoare de la 21.01.2014 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21.01.2014.

    Având în vedere dezvoltarea continua a industriei aeronautice în ceea ce priveste fabricatia si utilizarea aeronavelor fara pilot la bord,
    luând în considerare faptul ca pe plan international nu au fost stabilite înca standarde comune de certificare si operare a aeronavelor civile fara pilot la bord,
    tinând cont de faptul ca la nivelul Uniunii Europene pachetul de reglementari în domeniului aeronavelor civile fara pilot la bord, cu masa maxima la decolare mai mare de 150 kg, urmeaza sa fie finalizat pâna în anul 2016, în timp ce aeronavele civile fara pilot la bord, cu masa maxima la decolare mai mica de 150 kg, ramân sub incidenta reglementarilor nationale emise de statele membre ale Uniunii Europene,
    pentru a permite operarea în spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, pâna la emiterea pachetului de reglementari europene si nationale specifice care sa acopere atât domeniul certificarii, cât si domeniul operarii acestor aeronave,

    în temeiul prevederilor art. 4 lit. b.) si f.) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1.

    Operarea aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord în spatiul aerian national este permisa numai în zone de spatiu aerian segregat temporar, înfiintate, alocate si activate conform reglementarilor aplicabile în vigoare.
    Zonele prevazute la alin. (1) se stabilesc în întregime în spatiul aerian de clasa G, iar limita verticala superioara a acestora trebuie sa fie cu cel putin 150 m sub limita minima a spatiului aerian controlat.
    Cererea pentru înfiintarea zonei prevazute la alin. (1) se transmite de catre operatorul aeronavei Autoritatii Aeronautice Civile Române cu cel putin 45 de zile înainte de data prevazuta pentru începerea activitatii. Modelul cererii si informatii privind documentele-suport care trebuie anexate acesteia se publica pe pagina proprie de internet a Autoritatii Aeronautice Civile Române http://www.caa.ro.
    Alocarea si activarea zonelor prevazute la alin. (1) se efectueaza în conformitate cu reglementarile aeronautice aplicabile.

    Art. 2.

    În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a.) operator al aeronavei – persoana fizica sau juridica care efectueaza operatiuni aeriene cu o aeronava civila motorizata fara pilot la bord si care solicita în acest scop înfiintarea unei zone de spatiu aerian segregat temporar conform prevederilor prezentului ordin;
    b.) spatiu aerian de clasa G – zona delimitata de spatiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian.

    Art. 3.

    O aeronava civila motorizata fara pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mare de 150 kg poate fi operata în spatiul aerian national, în conditiile respectarii cerintei prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), numai daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    a.) detine un certificat de înmatriculare;
    b.) detine un certificat de tip si un certificat de navigabilitate, conform cu reglementarile europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE;
    c.) operatorul aeronavei este certificat, dupa caz, în functie de operatiunile aeriene civile desfasurate, în conformitate cu reglementarile aeronautice aplicabile emise la nivel national sau cu cele emise la nivelul Uniunii Europene;
    d.) aeronava este asigurata, conform legii, pentru daune produse tertilor.

    Art. 4.

    O aeronava civila motorizata fara pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 150 kg poate fi operata în spatiul aerian national, în conditiile respectarii cerintei prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), numai daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    a.) detine un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautica Civila Româna sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat;
    b.) în cazul în care aeronava are o masa maxima la decolare mai mare de 15 kg, detine un permis de zbor national emis de Autoritatea Aeronautica Civila Româna sau un document de certificare tehnica echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautica Civila Româna;
    c.) aeronava este asigurata, dupa caz, conform legii, pentru daune produse tertilor.

    Art. 5.

    Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonereaza operatorul unei aeronave civile motorizate fara pilot la bord de obligatia respectarii prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decât aerodromurile certificate, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci când efectueaza operatiuni aeriene civile în spatiul aerian national.
    Prezentul ordin nu se aplica:

    a.) aeromodelelor, asa cum acestea sunt definite si clasificate de catre Federatia Internationala de Aeromodelism si de catre Federatia Româna de Modelism, atunci când sunt utilizate în cadrul competitiilor, demonstratiilor aeriene sau al altor manifestatii oficiale organizate de Federatia Româna de Modelism;
    b.) aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 1 kg, atât timp cât

    – sunt operate într-o zona deschisa, fara constructii cu destinatia de locuinta;

    – sunt operate fara depasirea câmpului vizual al persoanei care asigura comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanta pe orizontala si de 100 m distanta pe înaltime fata de aceasta persoana;

    – nu au montate pe ele aparatura pentru filmare sau transmisie de date.

    Raspunderea pentru eventuale daune provocate ca urmare a operarii aeromodelelor si aeronavelor prevazute la alin. (2) revine în totalitate persoanelor care asigura comanda acestora de la sol.

    Art. 6.

    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautica Civila Româna publica pe propria pagina de internet, http://www.caa.ro, documentele si informatiile prevazute la art. 1 alin. (3).
    Pâna la data de 30 iunie 2015, Autoritatea Aeronautica Civila Româna va elabora si va supune aprobarii ministrului transporturilor proiectele reglementarilor aeronautice civile nationale privind operarea în spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord si care au masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 150 kg.

    Art. 7.

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

    Art. 8.

    Prezentul ordin se aplica pâna la data de 30 ianuarie 2016.

    Ministrul transporturilor,
    Constantin Matei,
    subsecretar de stat"

Recomanda   afisari

spacer
spacer
Articole similare
Citeste despre: lege drone romania ordin transportui drone ordinul 8 2014
spacer
Opiniile cititorilor
spacer

Recomanda pe Google