SLR
calendar_month 01 Oct 2008, 00:00
Este tipul de cameră ce utilizează o oglindă plasată între lentile şi senzor sau film pentru a proiecta imaginea văzută prin obiectiv către un ecran mat de focalizare. Majoritatea aparatelor SLR folosesc o pentaprismă pentru a proiecta imaginea pe un ecran.Declanşatorul unui aparat SLR este plasat în faţa planului focal şi asigură izolarea de lumină a senzorului sau filmului.
Exemplu de prismă optică folosită într-un aparat FOTO SLR
Mecanismul de funcţionare a unui aparat SLR, a cărui schemă este prezentată în imaginea de mai jos este următorul: lumina trece prin sistemului de lentile (1), este proiectată de oglindă (2) pe ecranul de focalizare mat (5). Prin oglinda de condensare (6) şi apoi prin pentaprismă (7), imaginea este transmisă ecranului (8). În momentul fotografierii, oglinda se mişcă în sensul săgeţii, declanşatorul se deschide (3) şi imaginea este proiectată pe senzor (4).